Monthly Archives - maj 2017

Driftinformation

För att skapa säkrare betalningar på webbplatsen uppdaterade vi under gårdagen vår kryptering av trafiken i utcheckningsprocessen. Detta arbete ledde tyvärr till att vår betalningslösning under en tid ej fungerade tillfredsställande. Vi vill tacka alla som uppmärksammade oss på detta. Allt är nu på plats och ska fungera som förväntat igen.    

Läs mer...

Vad är IP-koder?

IP-kod (International protection rating eller Ingress protection rating) är en IEC-standard för att klassificera och betygsätta graden av skydd mot intrång (kroppsdelar som händer och fingrar), damm, oavsiktlig kontakt och vatten genom mekaniska höljen och elektriska höljen. Standarden syftar till att ge användarna mer detaljerad information än vaga marknadsföringsvillkor som vattentäta. IP-koden består av bokstäverna IP följt av två siffror och en valfri bokstav. Siffrorna (karakteristiska siffror) indikerar överensstämmelse med de villkor som sammanfattas i tabellerna nedan. Till exempel är [...]

Läs mer...